Thursday, June 18, 2009

İki yılda polis şiddetiyle 53 kişi öldü
18/06/2009

Polis yetkilerinin artırıldığı iki yılda 13 kişi gözaltı merkezlerinde öldü. Polis silahıyla 53 kişi yaralandı. 416 işkence, kötü muamele gerçekleşti.


Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yetkilerinin artırıldığı iki yıl içinde polisin neden olduğu insan hakları ihlallerini raporlaştırdı.
Buna göre, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun (PVSK) değiştirildi Haziran 2007'den bu yana, polisin silah kullanması nedeniyle ya da kişilerin güvenliğinden sorumlu olduğu gözaltı merkezlerinde, toplam 53 kişi öldü. 13 kişi gözaltı merkezlerinde öldü.
Polis silahıyla 40 kişi öldü.

1 comment:

Anonymous said...

kontrol etmeniz gerekir:)